telewizja

  • 12-06-2020 19:00

    Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

    Dyspozycja art. 4 pkt 3 lit. g) ustawy Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw do stwierdzenia, iż możliwe jest skorzystanie z tego wyłączenia także w przypadku nabycia, produkcji lub koprodukcji materiałów o dowolnej treści lub formie nadających się do zamieszczenia w Internecie nie mających jednak charakteru materiałów programowych w powyżej zaprezentowanym rozumieniu, tj. przeznaczonych do emisji w radiu lub telewizji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych[1].

  • 08-04-2011 01:00

    TVP grozi kara za kontrakt z SES Astra

    Urząd Zamówień Publicznych chce ukarać telewizję publiczną za to, że podpisała kontrakt z luksemburskim operatorem satelitarnym SES Astra bez przetargu.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii