umowa konsorcjum

 • 02-01-2020 09:00

  Konsorcjum

  Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.

 • 02-01-2020 08:10

  Umowa konsorcjum

  Umowa konsorcjum reguluje udział konsorcjum w przetargu na zamówienia publiczne. Poniżej wymagania Pzp dotyczące jej form.

 • 20-12-2018 14:46

  Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

  Żaden przepis prawa nie statuuje obowiązku co do formy i sposobu uregulowania stosunków wewnętrznych członków Konsorcjum na etapie składania ofert, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • 16-02-2016 10:39

  Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

  Wykonawca celem potwierdzenia powiadania wiedzy i doświadczenia może wykazać potencjał własny lub też posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego konsorcjum na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

 • 09-12-2014 10:00

  Raz odtajnione dokumenty wykonawcy nie mogą zostać ponownie uznane za niejawne

  Zastrzeżenie przez wykonawcę umowy konsorcjum - w świetle przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy Pzp - nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zbadania skuteczności oraz zasadności takiego zastrzeżenia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii