upadłość konsumencka

  • 27-08-2021 12:02

    Kupowanie ruchomości od syndyka

    Co zazwyczaj sprzedają syndycy? Ponieważ najwięcej upadłości dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumenci), często w skład masy upadłości wchodzą rzeczy stanowiące rzeczy codziennego użytku, które nie są niezbędne upadłemu w gospodarstwie domowym.

  • 27-06-2021 18:00

    Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

    Po pierwsze trzeba podkreślić, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości, nawet nieprawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem jej ogłoszenia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii