usługi projektowe

  • 08-01-2021 08:30

    Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

    Przyjęte w obowiązującym stanie prawnym rozwiązanie w zakresie braku możliwości identyfikacji autorów prac konkursowych do czasu wyboru najlepszej pracy ma umożliwić obiektywny wybór najlepszej ze złożonych prac. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przyjęcie subiektywnych kryteriów oceny prac konkursowych.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii