wierzytelności

  • 27-06-2021 18:00

    Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

    Po pierwsze trzeba podkreślić, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości, nawet nieprawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem jej ogłoszenia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii