zamwiający

 • 02-02-2017 08:00

  Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

  Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających". Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 • 20-01-2017 07:37

  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.

 • 09-11-2016 08:00

  Dokumentacja w procedurze odwróconej

  Jak uzupełnić dokumentację w procedurze odwróconej? Praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii