zasada równego traktowania

  • 16-07-2021 16:27

    Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu

    Jeżeli zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii