zasoby ludzkie

  • 29-01-2021 08:00

    Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

    Zamawiający sektorowy ma obowiązek uwzględnić w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok przekazywanym prezesowi UZP, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych, w tym również wartość umów zlecenia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii