zgodność z oryginałem

  • 02-07-2021 16:42

    Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

    Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii