Władze miasta ogłosiły przetargi na wybudowanie stadionów w Łodzi

dab, informacja prasowa
21.08.2013 , aktualizacja: 21.08.2013 11:01
A A A
Biuro prasowe Urzędu Miasta Łodzi przesłało komunikat, w którym ogłosiło przetargi na wybudowanie nowych obiektów dla Widzewa i ŁKS.
"Szanowni

1. W dniu 20.08.2013 r. zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pn. Zaprojektowanie i wybudowanie boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią i hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.

2. Przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniu o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod następującym adresem: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1361

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po opublikowaniu ww. ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi zostanie zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pragnę także poinformować, że w dniu 20 sierpnia o godzinie 16.30 zostało opublikowane ogłoszenie oraz zamieszczona na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1360 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie analiz ekonomiczno-finansowych i analiz formalno prawnych oraz na podstawie tych analiz wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji pn "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi".

Zobacz także
Ogłoszenia różne