Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Kipczuk.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34080787
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt. I Ns 421/20
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, pod sygnaturą akt I Ns 421/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Kipczuk z domu Kipczuk, córce Andrzeja i Zofii z domu Wolskiej, zmarłej 28 czerwca 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2 m. 161. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34080787
drukuj ogłoszenie