Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Hanczce.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34080791
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza pod sygn. akt I Ns 63/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Łomianki o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Hanczce, córce Jana i Stanisławy, urodzonej 14 kwietnia 1926 r. w Pabianicach, zmarłej 26 czerwca 2018 r. w Warszawie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Łomianki, ul. Długa 39. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza Wydział I Cywilny
i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34080791
drukuj ogłoszenie