Ogłoszenie

Sprawa I Ns 99/20 o stwierdzenie zasiedzenia przez Lucjana Grzelaka własności nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161693
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 99/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się sprawa I Ns 99/20 z wniosku Agnieszki Izydorskiej o stwierdzenie zasiedzenia przez Lucjana Grzelaka własności nieruchomości położonej w miejscowości Wykowo gm. Słupno, o powierzchni łącznej 0,18 ha oznaczonej jako działki numer 259 o powierzchni 0,12 ha i numer 10 o powierzchni 0,06 ha (uprzednie numery działek to 630 i 420/2), dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, będącej uprzednio w posiadaniu Lucjana Grzelaka.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie