Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie części prawa własności nieruchomości.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161701
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


„ W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 64/20 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Inowrocławia o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w 3/8 części prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 44, o powierzchni 0,1111 ha, położonej w Inowrocławiu przy ul. Orłowskiej 4-6, zapisanej w księdze wieczystej KW nr T 30 K 1215 Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Udział w prawie własności opisanej nieruchomości przysługiwał Józefowi Kwiatkowskiemu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione."

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie