Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 899/19/K toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Kruka i Jadwigi Kruk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34081297
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 899/19/K toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Kruka i Jadwigi Kruk przy uczestnictwie Mariana Wójcika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 126, położonej w Baczynie, obręb Mników, gmina Liszki, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. W odniesieniu do tej nieruchomości został wydany prze Naczelnika Gminy w Liszkach akt własności ziemi nr 7019/9/22/80, w którym jako właściciela nieruchomości wskazano Mariana Wójcika. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawo do przedmiotu zasiedzenia, gdyż z przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
34081297
drukuj ogłoszenie