Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 824/18 o stwierdzenie nabycia na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej w drodze zasiedzenia udziałów wynoszących po 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34081258
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 824/18 z wniosku Jadwigi Kukiełka i Magdaleny Górka-Kornaś z udziałem Krzysztofa Kukiełka, Sławomira Kornaś, Józefa Krawczyk i Anety Zakrzewskiej o stwierdzenie nabycia przez wymienione wnioskodawczynie oraz uczestników Krzysztofa Kukiełka i Sławomira Kornaś na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej w drodze zasiedzenia udziałów wynoszących po 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu-Dworach I, składającej się z niezabudowanej działki 2271/8 o powierzchni 0,0356 ha, powstałej z podziału działki 2271/3 o powierzchni 0,1010 ha, objętej wypisem z rejestru gruntów Starosty Oświęcimskiego nr jednostki rejestrowej G.295, jednostka ewidencyjna Oświęcim- miasto, obręb Dwory I, dla której to nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr. KR1E/00016279/5, w której ujawnionymi współwłaścicielami są nieżyjący: Zofia Krawczyk i Jakub Urbańczyk z udziałami wynoszącymi po 1/2 części z tym, że prawo Jakuba (dawna pisownia Jakóba) Urbańczyka zostało ujawnione w dawnym wykazie hipotecznym 335 gm. kat. Dwory I na podstawie dekretu dziedzictwa z dnia 22 stycznia 1880 r. w miejsce Wojciecha Urbańczyka.
Sąd wzywa zainteresowanych w tym następców prawnych Jakuba Urbańczyka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu.
34081258
drukuj ogłoszenie