Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rawiczu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Raburze

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161713
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia, że pod sygnaturą akt I Ns 313/19 toczy się sprawa z wniosku Krzysztofa Wojciechowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Raburze (z domu Stachowiak, córce Władysława i Leokadii), zmarłej 11 października 2016 roku w Rawiczu, mającej ostatnie miejsce pobytu w Gołaszynie. Spadkodawczyni pozostawiła testament notarialny.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym roszczących prawa do spadku po wymienionej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego orzeczenia zgłosili swój udział w postępowaniu, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie