Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Cieplak.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34081799
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY-WOLI W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie II Wydział Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 302/20 toczy się z wniosku miasta stołecznego Warszawy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola m.st. Warszawy z udziałem Huberta Tutaka sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Cieplak, zmarłej w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Płockiej 27/1.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu spadkowym.
34081799
drukuj ogłoszenie