Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej we Włodzimierzowie.

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34081852
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia,
że w sprawie z wniosku Bożeny Popiołek o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 404/2, o powierzchni 0,08 ha, położoną we Włodzimierzowie, w obrębie 0022, w Sulejowie - obszar wiejski, w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim, dla której nie jest prowadzona KW, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 619/20, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości w terminie 3 /trzech/ miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
34081852
drukuj ogłoszenie