Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim toczy się postępowanie o zasiedzenie działek położonych w obrębie 0018 Plucice, gm. Gorzkowice.

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34081859
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyO G Ł O S Z EN I E
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Doroty Pełki z udziałem Piotra Pełki i Justyny Szulc o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości obejmującej działkę: 38/1 o pow. 1,58 ha stanowiącą grunty orne oraz działki: 492 o pow. 0,17 ha, 496/1 o pow. 0,09 ha i 496/2 o pow. 0,05 ha stanowiące łasy, położone w obrębie 0018 Plucice, w gm. Gorzkowice, w pow. piotrkowskim, w woj. łódzkim, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, toczy się postępowanie pod sygn. I Ns 486/20, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, w tym szczególnie następców prawnych Eugeniusza Musiały, Jana Musiały, Witolda Musiały, Zygmunta Musiały, Heleny Odrobiny i Marianny Rozpończyk, figurujących w ewidencji gruntów jako posiadacze samoistni, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
34081859
drukuj ogłoszenie