Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod syg. I Ns 48/21 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Nowy Targ o zasiedzenie nieruchomości położonej w Długopolu, gm. Nowy Targ.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082200
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 48/21 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Nowy Targ o zasiedzenie nieruchomości położonej w Długopolu, gmina Nowy Targ, oznaczonej jako działka ewid. nr 9079/137 o pow. 0,6705 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34082200
drukuj ogłoszenie