Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 197/20/N toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Turka o zasiedzenie nieruchomości położonej we Włostowicach.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082220
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 197/20/N toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Turka przy uczestnictwie Artura Chachurskiego, Henryka Turka i Marka Turka o zasiedzenie nieruchomości położonej we Włostowicach, jednostka ewidencyjna Koszyce, powiat proszowicki, województwo małopolskie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 39 o powierzchni 0,1600 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
34082220
drukuj ogłoszenie