Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcelinie Antoninie Banaszczak.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082206
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-925 Łódż
Ulica
Kościuszki 107/109
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 435/20 z wniosku Janiny Tokarek o stwierdzenie nabycia spadku po Marcelinie Antoninie Banaszczak z domu Cymborskiej, córce Fryderyka i Anny, zmarłej w dniu 18 maja 2020 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Traktorowej 47 m. 9. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109), i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34082206
drukuj ogłoszenie