Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie I Ns 368/19 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Czernej 2, gm. Miękinia.

dolnośląskie, Środa śląska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082583
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ŚW. ANDRZEJA 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŚRODZIE SLĄSKIEJ I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Środzie Śląskiej I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie toczy się sprawa I Ns 368/19 z wniosku Grzegorza Hałasy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości objętej księgą wieczystą WR1S/00003349/6, składającej się z działki gruntu nr 92/2 położonej w Czernej 2, gmina Miękinia. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych niebiorących udziału w postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie własności. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się, nie wykaże nabycia własności nieruchomości, może być pominięty w postanowieniu o stwierdzenie zasiedzenia.
34082583
drukuj ogłoszenie