Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Grzegorza Linkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Irenie Mielniczenko, nazwisko rodowe Linkiewicz, córce Mieczysława i Stanisławy z domu Drozdek

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082561
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-100 Chełm
Ulica
I Armii Wojska Polskiego 16
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 91/20
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chełmie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 91/20 z wniosku Grzegorza Linkiewicza toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Irenie Mielniczenko nazwisko rodowe Linkiewicz, córce Mieczysława i Stanisławy z domu Drozdek, zmarłej w dniu 15 sierpnia 2001 roku w Chełmie, ostatnio stale zamieszkałej w Chełmie. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34082561
drukuj ogłoszenie