Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Katarzyny Jagiełło o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Dubiku, synu Demetriusza i Genowefue

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082567
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 1062/20 postępowanie z wniosku Katarzyny Jagiełło o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Dubiku, synu Demetriusza i Genowefy, ostatnio stale zamieszkałym w Świdniku, zmarłym dnia 24 stycznia 1988 roku w Lublinie, oraz po Marii Dubik, córce Józefa i Anny, ostatnio stale zamieszkałej w Świdniku, zmarłej dnia 31 marca 1995 roku w Lublinie, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Eugeniusza Dubika i Marii Dubik, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Eugeniuszu Dubiku i Marii Dubik, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34082567
drukuj ogłoszenie