Ogłoszenie

Postępowanie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-713 Warszawa
Ulica
Żegańska
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, VII Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt VII Ns 254/20 toczy się postępowanie z wniosku miasta stołecznego Warszawy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej. Postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy zezwolił na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięć) lat kwoty 47,52 zł (czterdzieści siedem złotych 52/100) tytułem odszkodowania za nabycie przez miasto stołeczne Warszawa udziału w wysokości 240/240000 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 45/1 z obrębu 3-12-73 o powierzchni 144 m2 opisanej jako "Karolew hip. Nr 96 dz. 3", której własność przeszła na miasto stołeczne Warszawa na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 898/2009 z dnia 18 listopada 2009 r., wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, przy czym powyższa kwota ma zostać wypłacona osobie, która wykaże swój tytuł prawny do przysługującego poprzednio Józefie Chmielewskiej udziału w wysokości 240/240000 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 45/1 z obrębu 3-12-73 o powierzchni 144 m2 opisanej jako "Karolew hip. Nr 96 dz. 3" na dzień poprzedzający datę, w której decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 898/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. stała się ostateczna, tj. na dzień 8 grudnia 2009 r.
34082207
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: