Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Rawiczu o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Roszkiewiczu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161758
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia, że pod sygnaturą akt I Ns 217/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Roszkiewiczu (synu Jana i Antoniny), zmarłym 24 października 2018 roku w Rawiczu, mającym ostatnie miejsce pobytu w Rawiczu. W skład spadku wchodzi m.in. nieruchomość położona w Szymanowie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym roszczących prawa do spadku po wymienionym, a w szczególności następców prawnych Antoniego Roszkiewicza, Heleny Roszkiewicz i Helmuta Roszkiewicza, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego orzeczenia zgłosili swój udział w postępowaniu, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie