Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161764
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 126/17, toczy się postępowanie z wniosku Anny Mitkowskiej przy udziale Filipa Mitkowskiego, Arlety Nowickiej, Dominika Szwab, Natalii Strzelczyk, Sławomira Mikołajczak, Pawła Mikołajczak, Mirosława Mikołajczak, Henryka Mikołajczak, Mieczysława Mikołajczak, Róży Maciejewskiej, Ewy Szewczyk, Grażyny Sołtysek, Beaty Ratajczak, Dariusza Mikołajczak, Natalii Mikołajczak, Sławomira Mikołajczak o stwierdzenie nabycia spadku po Remigiuszu Józefie Łusiaczyk, synu Józefa i Sabiny, zmarłym dnia 23 grudnia 2016 r. we Wrześni, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, rozwiedzionym, nieznanego zawodu. Sąd wzywa spadkobierców Remigiusza Józefa Łusiaczyk, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns 126/17 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Remigiuszu Józefie Łusiaczyk, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie