Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Janie Garbarzu

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083043
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 92/20 toczy się z wniosku Protegrat I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Janie Garbarzu, zmarłym dnia 9 lutego 2019 roku w Bychawie, stale przed śmiercią zamieszkałym w miejscowości Biskupie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, a w szczególności zstępnych dziadków ojczystych zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Henryku Janie Garbarzu.
34083043
drukuj ogłoszenie