Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Puckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

pomorskie, Puck

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083052
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-100 Puck
Ulica
E. Orzeszkowej 5
Osoba kontaktowa
Starostwo Powiatowe w Pucku

SzczegółyOGŁOSZENIE
Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)
Starosta Pucki
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości:
1) położonej w obrębie Chałupy, ark. 1, gmina Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 3/1, o pow. 0,2195 ha,
2) położonej w obrębie Mosty, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 734/2, o pow. 2,0605 ha,
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do opisanych powyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z ww. nieruchomości.
Z upoważnienia
Starosty Puckiego
Wicestarosta
Tomasz Herrmann
34083052
drukuj ogłoszenie