Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Dobieszynie.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083072
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 88/21 z wniosku Marzeny Boruta toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Dobieszynie, składającej się z działki nr 279 o pow. 0,1459 ha, powstałej z pgr 201/7, która powstała z podziału pgr 201/6, objętej lwh 233.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Józefa Boruty, Antoniny z Borutów Wróblowej, Marianny z Borutów Leszczykowej, Stanisława Boruty, Jana Boruty, Władysława Boruty, Henryki Stasiczak oraz wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości położonej w Dobieszynie, składającej się z działki nr 279, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
34083072
drukuj ogłoszenie