Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa ? Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny, do sygn. akt I Ns 8/21/K toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Marii Bularz.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083296
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny, do sygn. akt I Ns 8/21/K toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Marii Bularz, nazwisko rodowe Bernard, córce Włodzimierza i Marii (nazwisko rodowe Biegańska), urodzonej w dniu 9.06.1933 roku w Krakowie, zmarłej 1.09.2008 r. w Krakowie, której ostatnim miejscem stałego zamieszkania był Kraków, ul. Józefa Friedleina 28a/29. W skład spadku po zmarłej wchodzą środki pieniężne zgromadzone na jej rachunku bankowym.
Sąd wzywa spadkobierców Barbary Bularz, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34083296
drukuj ogłoszenie