Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka o zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym SOLUTIONS-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083497
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-805 Sopot
Ulica
Podjazd 1/2
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka
Email
kancelaria@syndyk-24.p

SzczegółyObwieszczenie o zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym SOLUTIONS-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym SOLUTIONS-POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, z adresem siedziby: ul. Hutnicza 36 B; 81-038 Gdynia, KRS: 0000293663, NIP: 5882254307, REGON: 220516294, ogłoszonym Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 15 Grudnia 2020 roku, sygn. akt VI GU 124/20 zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi pod adresem: SSR Jacek Werengowski Sędzia Komisarz; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy; ul. Piekarnicza 10; 81-038 Gdańsk - wraz ze wskazaniem sygnatury akt po ogłoszeniu upadłości: VI GUp 479/20, w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie w przypadku dokonania już złożenia zgłoszenia wierzytelności do Syndyka masy upadłości w terminie do dnia publikacji niniejszego obwieszczenia -zawiadamia się, że zgłoszenie takie zostanie przekazane przez Syndyka bezpośrednio do Sędziego Komisarza. Tym samym nie ma konieczności dokonywania powtórnego zgłoszenia wierzytelności.
Ewentualne pytania dotyczące zgłaszania wierzytelności można kierować bezpośrednio do Syndyka - najlepiej drogą elektroniczną na adres: kancelaria@syndyk-24.pllub ewentualnie drogą pisemną na adres syndyka: ul. Podjazd 1 lok. 2, 81-805 Sopot.
34083497
drukuj ogłoszenie