Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Lipsku toczy się sprawa sygn. akt I Ns 230/20 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości, położonej w Sienno, gmina Sienno, powiatu lipskiego.

mazowieckie, Lipsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083649
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-300 Lipsko
Ulica
Partyzantów 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W LIPSKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyDnia 24 marca 2021 roku
Sygn. akt I Ns 230/20
O G Ł O S Z E N I E
W Sądzie Rejonowym w Lipsku toczy się sprawa z wniosku Elżbiety Teresy Stodulskiej sygn. akt I Ns 230/20 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości o powierzchni 0,1442 ha, położonej w miejscowości Sienno, gmina Sienno, powiatu lipskiego, województwa mazowieckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1528.
Sąd wzywa do udziału w sprawie wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Aleksandra Tyńca, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie. W przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione
Sędzia Sądu Rejonowego
Andrzej Jędra
34083649
drukuj ogłoszenie