Ogłoszenie

Obwieszczenie o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ISD HUTA CZĘSTOCHOWA sp. z o.o.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161803
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym ISD HUTA CZĘSTOCHOWA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, sygn. akt VIII GUp 137/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 04 marca 2021 r. III uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

 

drukuj ogłoszenie