Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 784/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Karolu Wiśniewskim, ostatnio zamieszkałego w Głojscach gm. Dukla.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083714
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

Szczegóły



OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 784/20 toczy się postępowanie z wniosku ING Banku Śląskiego SA w Katowicach o stwierdzenie nabycia spadku po Karolu Wiśniewskim, synu Henryka i Teresy Politowskiej, urodzonego 02 marca 1951 w Witkowie, zmarłego w dniu 24 października 2015 w Krośnie, ostatnio zamieszkałego w Głojscach gmina Dukla.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców ustawowych zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.
34083714
drukuj ogłoszenie