Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny toczy się pod sygn. akt I Ns 269/20 sprawa o zasiedzenie przez Władysławę Szafran.

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084057
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 269/20
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 269/20 sprawa z wniosku Danuty Zaczyńskiej i Rafała Szafran o zasiedzenie przez Władysławę Szafran z domu Pająk, córkę Andrzeja i Anny własności nieruchomości położonej w Żarkach, gmina Libiąż składających się z działek ewidencyjnych o nr 1139/2 i 4024 (przed renumeracją pb. l. kat. 322) objętych księgą wieczystą nr KR1C/0001149/5 oraz o nr 1139/10 objętą księgą wieczystą nr KR1C/0003897/7. W księdze wieczystej o nr KR1C/00003897/7 jako współwłaściciele wymienieni są w szczeólności: Maria Hardzinowa, Michał Gucik, Antonina Gucikowa, Antoni Hardzina. W księdze wieczystej nr KR1C/00001149/5 jako współwłaściciele wymienieni są: Michał Cygan, Stanisław Szafran, Czesław Szarek i Danuta Zaczyńska.
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym osoby wskazane jako właściciele w księdze wieczystej, ich spadkobierców lub dalszych spadkobierców osób wymienionych jako właściciele w księdze wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34084057
drukuj ogłoszenie