Ogłoszenie

W Sądzie Rej. dla Wrocławia-Śródmieścia VIII Wydz. Cyw. toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Stefanii Senjor z domu Mak (primo voto Zielińskiej).

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084247
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
PODWALE 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-ŚRÓDMIEŚCIA WE WROCŁAWIU VIII WYDZIAŁ

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 6/20, z wniosku Teodory Zielińskiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Stefanii Senjor z domu Mak (primo voto Zielińskiej) zmarłej dnia 3 lipca 2019 r. roku we Wrocławiu, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 27A/21. Wzywa się spadkobierców zmarłej, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34084247
drukuj ogłoszenie