Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 551/20/S toczy się postępowanie z wniosku Marcina Trzeciaka - kuratora spadku po Helenie vel Chaji Sarze Butterfass.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084297
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 551/20/S wszczęte zostało postępowanie z wniosku Marcina Trzeciaka - kuratora spadku po Helenie vel Chaji Sarze Butterfass o uznanie za zmarłych:
1. Złaty (Złata) Barumhercig z domu Keitelmann, ur. 21.05.1905 r. w Krakowie, córki Herscha Keitelmanna i Reizel z domu Weber, ostatnio zam. w Krakowie, w lokalu nr 5 przy ul. Librowszczyzna 4 (prawdopodobnie do 27.09.1940 r., później wyjechała do miejscowości Słomin), która 12.11.1939 r. zawarła związek małżeński z Mordką Moszek Baumhercig, ur. w 1882 r. w Działoszycach.
2. Perli (Perla) Teuchler z domu Feld, ur. 26.08.1914 r. w Krakowie, córki Dawida Felda i Reizel z domu Weber, ostatnio zam. w Krakowie przy ul. Rajskiej 20/8, która 1.09.1939 r. zawarła związek małżeński z Leo Teuchler, ur. 26.11.1916 r. i która najprawdopodobniej została wysiedlona z mężem do obozu Lubicz w dniu 27.02.1941 r.
3. Heleny Feld, ur. 12.05.1908 r. w Krakowie, córki Dawida Felda i Reizel z domu Weber, ostatnio zam. w Krakowie przy ul. Józefa 2.
4. Sali (Sala) Feld, ur. 10.06.1911 r. w Krakowie, córki Dawida Felda i Reizel z domu Weber, ostatnio zam. w Krakowie przy ul. Józefa 2.
5. Leona Feld, ur. 6.04.1920 r. w Krakowie, syna Dawida Felda i Reizel z domu Weber, ostatnio zam. w Krakowie przy ul. Dietlowskiej 34.
Sąd wzywa osoby objęte wyżej wymienionym wnioskiem o uznanie za zmarłych, aby w terminie trzech miesięcy zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać uznane za zmarłych.
Sąd wzywa wszystkich posiadających wiadomości dotyczące wskazanych wyżej osób, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia przekazały je do tutejszego Sądu.
34084297
drukuj ogłoszenie