Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Elżbiecie Sieradzkiej

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083982
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-001 Łódź
Ulica
Morcinka
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZARZEW

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 177/21 toczy się przed tutejszym Sądem postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew z siedzibą w Łodzi z udziałem Miasta Łódź o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Elżbiecie Sieradzkiej z domu Sieradzka, córce Leszka i Zofii z domu Stajuda, urodzonej w dniu 8 października 1960 roku w miejscowości Łódź, zmarłej w dniu 16 czerwca 2019 roku w miejscowości Łódź.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców tej osoby, aby w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34083982
drukuj ogłoszenie