Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Chmielewskim.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084484
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 739/20 toczy się postępowanie z wniosku Lidii Danuty Chmielewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Chmielewskim zmarłym w dniu 19 września 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Konstancinie-Jeziornie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34084484
drukuj ogłoszenie