Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości w postaci działki położonej w Myślachowicach, gm. Trzebinia

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084709
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 1449/16
ZARZĄDZENIE:
Treść ogłoszenia:
"Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 1449/16 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Podkulskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Myślachowicach, gm. Trzebinia w postaci działki oznaczonej pgr. l.kat. 1307 o pow. 0,3179 ha, która objęta jest wykazem hipotecznym Lwh 982 gm. kat. Myślachowice, a której własność przysługuje Stefanii Koffer córce Jana i Walerii.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych właściciela i hipotecznych współwłaścicieli ww. nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie to przez wnioskodawcę udowodnione."
34084709
drukuj ogłoszenie