Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe na zezwolenie wnioskodawcy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty stanowącej odszkodowanie przysługujące właścicielowi działki położonej w Jastarni

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084778
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny

SzczegółySąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 27.07.2020r. wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 651/20 zezwolił wnioskodawcy Województwu Pomorskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 32.011,- zł stanowiącej kwotę odszkodowania przysługującego właścicielowi nieruchomości oznaczonej jako działka nr 46/1 o powierzchni 0,0119 ha, położonej w gminie Jastarnia, obręb Jastarnia, powiat pucki, objętej decyzją lokalizacyjną Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2008 roku, nr DP/5/2008, znak WI-BK II/DP/7331/WW/179/2008 ustalającą warunki lokalizacji dla inwestycji drogowej p.n. "Przebudowa istniejącego układu drogowego - przejście drogi wojewódzkiej nr 216 przez Jastarnię" z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany właścicielom nieruchomości Marii Biernackiej, Jadwidze Lisieckiej oraz na prawach współwłasności łącznej Edwardowi Tuszko i Eleonorze Tuszko albo ich następcom prawnym na ich żądanie po wykazaniu przez nich uprawnienia wynikającego z prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru tego depozytu.
34084778
drukuj ogłoszenie