Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Aleksandrze Zaniewskim.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084715
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie pod sygnaturą II Ns 241/19 toczy się sprawa z wniosku Ryszarda Michajłow o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Aleksandrze Zaniewskim, urodzonym 3 maja 1938 r., zmarłym 12 maja 2018 r. w Warszawie, synu Zygmunta i Władysławy, mającego przed śmiercią ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Klaudyny 32 m. 142. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34084715
drukuj ogłoszenie