Ogłoszenie

Wezwanie do odbioru depozytu sądowego tytułem odszkodowania za nabycie prawa własności nieruchomości, położonej w gminie Ożarów Mazowiecki.

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084724
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny w sprawie pod sygnaturą akt I Ns 509/20
postanowieniem wydanym w dniu 22 lutego 2021 roku zezwolił Gminie Ożarów Mazowiecki na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Pruszkowie kwoty 33 829 (trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) złotych tytułem odszkodowania dla nieznanego wierzyciela za nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki prawa własności nieruchomości, położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7, o powierzchni 0,0258 ha, ustalonego decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 28/GM/2020 z dnia 22 stycznia 2021 roku, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma być wypłacona z depozytu sądowego zainteresowanej osobie, która stosownym dokumentem wykaże swoje prawo własności do przedmiotowej nieruchomości. Sąd wzywa każdego, kto prawa swe udowodnić może, aby to uczynił i depozyt odebrał.
34084724
drukuj ogłoszenie