Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Śpiewakowskiej.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084730
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI-PÓŁNOC II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym
toczy się pod sygn. akt II Ns 202/20 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Śpiewakowskiej z domu Kicińskiej, zmarłej w dniu 22.08.2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie spadku.
34084730
drukuj ogłoszenie