Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Konopko.

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34084996
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze I Ns 592/20
toczy się przed tutejszym Sądem postępowanie z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Tadeuszu Konopka, synu Władysława i Genowefy, zmarłym 19 marca 2019 roku we Włoszczowej, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Borzykowa, gmina Żytno.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Tadeusza Konopka, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.
34084996
drukuj ogłoszenie