Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie sygn. I Ns 745/19 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej poł. w Woli Zgłobieńskiej, powiat rzeszowski.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085074
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
toczy się postępowanie w sprawie I Ns 745/19 z wniosku Elżbiety Krystyny Pizło, Doroty Agnieszki Kiełbowicz, Piotra Błażeja Pizło o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Zgłobieńskiej (powiat rzeszowski, województwo podkarpackie), stanowiącej działki ewidencyjne nr 763 o pow. 0,18 ha oraz nr 1658 o pow. 0,13 ha.
Ww. nieruchomości znajdują się aktualnie w posiadaniu następców prawnych Ferdynanda Pizło - Elżbiety Krystyny Pizło, Doroty Agnieszki Kiełbowicz, Piotra Błażeja Pizło. Nieruchomości te stanowią grunty orne i pastwiska trwałe.
Sąd wzywa wszystkich właścicieli ww. nieruchomości, a w szczególności Karola Pizło syna Mieczysława Pizło, bądź jego spadkobierców, spadkobierców: Stanisława Frydrycha syna Genowefy Frydrych, Bronisława Frydrycha syna Genowefy Frydrych i Władysława Frydrycha syna Genowefy Frydrych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa do tychże nieruchomości.
O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34085074
drukuj ogłoszenie