Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy zbiegu ulic Rakowskiej 1 i Wolborskiej 68.

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085027
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Piotrkowie Trybunalskim
toczy się postępowanie w sprawie I NS 545/20 z wniosku Henryki Burghardt przy udziale Anny Łukawskiej, Barbary Wężyk, Mirosława Kołodziejczyka, Stanisława Gamrota, Małgorzaty Mareckiej, Czesławy Trajdos, Krystyny Trajdos, Ryszarda Trajdosa, Grzegorza Trajdosa, Tomasza Trajdosa, Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o zasiedzenie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy zbiegu ulic Rakowskiej 1 i Wolborskiej 68, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr ewid. 233, obręb 16 o powierzchni 0,529 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa własności zgodnie z treścią wniosku, o ile zostanie to udowodnione.
34085027
drukuj ogłoszenie